ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์เทศบาลตำบลแม่ปูคา  โทร. 053-965542 โทรสาร. 053-965543  งานป้องกัน 053-965542 ต่อ 10 , 053-965091 สายด่วนผู้บริหาร : 061-2704777

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร


ศูนย์ดำรงธรมมE-Learning

ปราบปรามทุจริต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/03/2556
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
237
เดือนนี้
2,332
เดือนที่แล้ว
9,381
ปีนี้
70,377
ปีที่แล้ว
79,474
ทั้งหมด
498,018
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

E-sevices


-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 
-:- ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกิจการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร สมัครเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567” 
-:- ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปูคา  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวันเวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
-:- ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 
-:- ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษี ประจำปี 2567 
ลงพื้นที่ประเมินความสามารถของการช่วยเหลือตัวเอง (ADL) ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
"กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ"
การติดตั้ง ถังดักไขมัน ในสถานที่จำหน่ายอาหาร
มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับ ร้าน Happy Munich (แฮปปี้มิวนิค) และ ร้านเรือนรักษ์ไทย สาขา 2 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสุขาภิบาลอาหาร
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ปูคา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศตรวจรับงานจ้าง จ้างโครงการต่อเติมกันสาดและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเงินรายได้สะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปู่คา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการเทศบาลตำบลแม่ปูคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การจ่ายปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ และเครื่องยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปูคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่างประกาศ(เพื่อรับฟังคำวิจารณ์) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53 - 012 สายบ้านปูคาหัวบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมบ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53 - 012 สายบ้านปูคาหัวบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง เชื่อมบ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่างประกาศ(เพื่อรับฟังคำวิจารณ์) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53 - 012 สายบ้านปูคาหัวบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง เชื่อมบ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศตรวจรับง้านจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๕๓-๐๐๖ สายบ้านป่าสักยาว หมู่ที่ ๑ - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้สร้างสิ่งอื่นใดหรือกระทำการใดล่วงล้ำเข้าไปในน้ำพร้อมโครงไม้ สูง 2 เมตร (ขนาด 1x1.50 เมตร) จำนวน 1 ป้าย ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0019 (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์เชฟโรเลต หมายเลขครุภัณฑ์ 002-53-0002 เลขทะเบียน นง 2404 เชียงใหม่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม เราทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของงานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำดื่ม ตามโครงการผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ปูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 1, 4, 8 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับเกลี่ยถนนดินเดิม หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมการระบายน้ำบริเวณข้างสนามฟุตซอล เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติมจากจุดเดิม) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเป็นหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลแม่ปูคา 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมกันสาดและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากเงินรายได้สะสมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53 - 012 สายบ้านปูคาหัวบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง เชื่อมบ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลาง เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อพัก สถานที่ก่อสร้าง ซอย 4 เชื่อมซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 สายบ้านป่าสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,770 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนธันวาคม 2565 - กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.53-002 จากสายบ้านป่าสักน้ัอย, บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3, 8 ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน กันยายน 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง กันยายน พ.ศ.2566) 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน สิงหาคม 2566 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมษายน พ.ศ.2566 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566) 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน มิถุนายน 2566 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 
-:- รายงานสรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน เมษายน 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (มกราคม พ.ศ.2566 ถึง มีนาคม พ.ศ.2566) 


วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน)
วัดปูคาเหนือ หมู่ที่ 5
วัดอารามใหม่สิริมงคล หมู่ 1
ถั่วทอดสมุนไพร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมอภิรดี
เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติิอุบับติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ